logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FINISAŻ WYSTAWY PRAC PLASTYCZNYCH I CERAMICZNYCH WYKONANYCH W PRACOWNIACH:

PLASTYCZNEJ – POD KIERUNKIEM PANI DOROTY SZCZOCKIEJ
I CERAMICZNEJ - POD KIERUNKIEM PANI BERNADETTY NEUMANN-KOCHAŃSKIEJ

31 MAJA 2017

Wspólne spotkanie, w którym wzięli udział uczestnicy zajęć popołudniowych z obu pracowni wraz z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem było twórcze i radosne. Każdy uczestnik finisażu mógł wziąć udział w zabawie, polegającej na odszukaniu bohaterów prezentowanych na wystawie prac i zaznaczeniu ich „obecności” na specjalnie przygotowanym karnecie
w formie kliszy fotograficznej. Po zwiedzeniu wystawy wszyscy spotkaliśmy się
w pracowni plastycznej, gdzie powstały rysunkowe stopklatki, z których zmontowaliśmy nasz „własny film” animowany. Spotkanie zakończyło się owocowo-lodowym poczęstunkiem.