logo MDK Muranów
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 

 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

SZANOWNI PAŃSTWO,

OD DNIA 10 MAJA ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ NA ZAJĘCIA
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z INFORMACJAMI DLA KANDYDATÓW DOTYCZĄCYMI REKRUTACJI

 

1.    Zasady postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania organizowane w publicznych placówkach oświatowo-wychowawczych m. st. Warszawy w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 1);

2.    Harmonogram zapisów dla kandydatów do placówek wychowania pozaszkolnego i ogniska artystycznego w roku szkolnym 2017/2018 (zał. nr 2);

3.    Plan zajęć popołudniowych w MDK „Muranów” na rok szkolny 2017/2018* (zał. nr 3);

4.    Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji znajdziecie Państwo także na stronie Biura Edukacji m. st. Warszawy;

5.    Adres strony elektronicznej rekrutacji dla kandydatów:

www.warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl

*plan zajęć – dni i godziny mogą ulec zmianom do dnia rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

 

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

ETAP I

DLA TZW. UCZESTNIKÓW KONTYNUUJĄCYCH

Uczestnicy chcący kontynuować udział w zajęciach (tych samych co obecnie) powinni w dniach: od 10 maja br. od godziny 10.00 pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl zarejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć, deklarację kontynuacji powinni wydrukować, podpisać i złożyć w placówce (u nauczyciela prowadzącego zajęcia lub na portierni) do 18 maja do godziny 12.00.

ETAP II

DLA TZW. NOWYCH UCZESTNIKÓW

Nowi kandydaci mogą dokonać rejestracji od 19 maja br. od godziny 12.00. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze zajęć pod adresem: warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl, wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w wskazanej placówce lub placówkach do 6 czerwca br. do godziny 14.00.

 

wróć do zajęć popołudniowych