WAŻNE!!!
Wyniki konkursów: "Jesteśmy cząstką przyrody" i "Wydajemy własną książkę" zamieszczone są w zakładce: MDK/KONKURSY.
Szczegóły zapisów na nasze zajęcia podczas akcji "LATO W MIEŚCIE 2022" zamieszczone są w zakładce: ZAJĘCIA/INNE/LATO W MIEŚCIE.
Od dnia 11 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) zapraszamy zapisanych uczestników (po długiej przerwie) na zajęcia taneczne.
DRUK KARTY UCZESTNIKA ZAJĘĆ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z UKRAINY (wersje: polskojęzyczna i ukraińskojęzyczna) do pobrania w zakładce: MDK/DRUKI.
Informacje dot. Scentralizowanego Funduszu Socjalnego w roku 2022 zamieszczone są w zakładce: MDK/DOKUMENTY
XV. LECIE ŚFMT - ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA FILMU OKOLICZNOŚCIOWEGO
Regulamin konkursu teatralnego ŚFMT 2021/2022 - znajdziecie w zakładkach: ŚFMT i konkursy.
Deklaracja dostępności MDK Muranów w Warszawie zamieszczona jest w zakładkach: AKTUALNOŚCI/DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI, MDK/DOKUMENTY oraz na stronie BIP.
Prowadzimy zapisy telefoniczne na zajęcia warsztatowe dla grup szkolnych w roku 2021/22.
ADRES NA STRONĘ LOGOWANIA DLA KANDYDATÓW NA ZAJĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2021/22: https://warszawa-pozaszkolne.pzo.edu.pl/
Zapraszamy do polubienia i odwiedzania naszej strony na facebooku: MDK "Muranów"
TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA: 800 121 212.
BEZPIECZEŃSTWO NA TERENIE PLACÓWKI - WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ I ICH OPIEKUNÓW W ZAKŁADCE "MDK/WSPÓŁPRACA"
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH W MDK "MURANÓW" - kontakt: iod@mos3.pl
STATUT MDK "MURANÓW" (zakładka MDK/Dokumenty).
Współpracujemy z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNĄ NR 12 przy ul. Dzielnej 1A (szczegóły w zakładce MDK/WSPÓŁPRACA)

  

  

  

  

  

A- A A+

plastyka

rysunek nastolatki

rysunek młodzież

ceramika

muzyka

taniec

teatr

angielski

humanistyczne

komputery

szkolne

śfmt

rekrutacja

konkursy

galerie

nauczyciel prowadzący: Leszek Fąfara

Rytmika:  dzieci od 5 do 7 lat - wtorki i czwartki, w godz. 16.30 - 17.15 (gr. 27)

Głównym celem zajęć jest nauka śpiewu (dobór piosenki do wieku uczestników zajęć) oraz prowadzenie zabaw muzyczno – ruchowych, muzyczno – słuchowych, na orientację, a także zapoznanie uczestników z kilkoma przysłowiami i wyliczankami metodą Carl’a Orff”a. Aktywne słuchanie utworów muzycznych metodą Batti Strauss’a ma przyzwyczajać dzieci do systematycznego słuchania muzyki.

  • IMG_0323
  • IMG_0326
  • IMG_0328
  • IMG_0333

Nauka gry na keyboardzie:  dzieci i młodzież od 6 do 16 lat - wtorki i czwartki, w godz. 15.30 - 16.15 (gr. 28)

Głównym celem zajęć  jest kształcenie podstawowych zdolności muzycznych, wrażliwości  na dźwięk i pamięci muzycznej. Ze względu na zróżnicowanie zdolności muzycznych uczniów nauczyciel stosuje nauczanie zindywidualizowane oraz wprowadza i rozwija elementy pracy zespołowej.

  • P1110608
  • P1110609
  • P1110612
  • P1110613
  • P1110620

Zajęcia wokalne: dzieci i młodzież od 7 do 15 lat - wtorki i czwartki, w godz. 17.30 - 18.15 (gr. 29)

Udział w zajęciach daje dzieciom możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, przygotowuje je do świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze muzycznej. Przyczyni się do rozwijania umiejętności muzykowania w zespole, rozbudzi twórcze postawy oraz wpłynie na wrażliwość estetyczną dziecka, kształtując świadomych odbiorców sztuki. Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, gdzie uczestnicy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie.

Muzykować może każde dziecko. To nie jest trudne !